Mlynko

Mlynko

Мелничката Mlynko е наша собствена кафемелачка , чиято форма сме усъвършенствали през годините .

Това е популярна мелница за начално ниво за широк кръг потребители.