Отказ от договора

Купувачът има право да се откаже от договора в рамките на 14 дни от получаване на стоката, без да посочва причина. Само потребителят може да упражни това право.

Имаме точка за контакт във всяка страна, до която изпращаме, където можете да изпращате връщания или искове (пакетът се изпраща автоматично до нас), така че няма допълнителни разходи за доставка.

Адрес за връщане:

ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO)
95081858 - kafebarista.bg
Office ECONT RUSE DRUZHBA
RUSE 7000, bul. Vasil Levski 4

Или можете да изпратите върнатите стоки директно до нас: NajTrade sro, Nemcovej 30, 040 01 Кошице, Словакия

Стоките се считат за получени от Купувача в момента, в който Купувачът или трета страна (различна от превозвача), посочена от Купувача, приеме всички части от поръчаните стоки или, ако (а) стоките, поръчани от Купувачът в една поръчка се доставя отделно, в момента на приемане на последния доставен артикул; (б) доставката се извършва на няколко части или части, в момента на приемане на последната доставена част или бройка; (в) стоката се доставя многократно за определен период, в момента на приемане на първата стока от поръчката.

Купувачът може да се откаже от договора за доставка на стоки преди началото на срока за отказ.

Купувачът не може да се откаже от договора, когато:

  • продажбата на стоки се извършва според специфични изисквания на потребителя, продукти по поръчка или стоки, изрично предназначени за един потребител,
  • продажбата на стоки подлежи на бързо разваляне или нетрайност,
  • стоките се продават в защитен контейнер, който не трябва да се връща по здравословни или хигиенни причини и когато защитният контейнер е бил счупен след доставката (напр. капаци, предназначени за контакт с храна),
  • продажбата на стоки, поради тяхното естество, може да бъде неразделно смесена с други стоки след доставката.

Купувачът може да упражни правото си на отказ в писмена форма или на друг траен носител (напр. по електронна поща) или като изпрати попълнен формуляр , достъпен тук.

Правото на отказ може да бъде упражнено и чрез изпращане на известие за отказ в последния ден от 14-дневния период.

Продавачът, в рамките на 14 дни от получаване на уведомлението за анулиране, възстановява на Купувача всички плащания, получени от Продавача по или във връзка с Договора, включително разходи за транспорт, доставка и доставка и други разходи и такси. Продавачът ще възстанови сумата на Купувача по същия начин, по който Купувачът е извършил плащането. Купувачът може да договори с Продавача друг метод на обезщетение.

Продавачът не е длъжен да заплаща допълнителни разходи на Купувача, ако Купувачът изрично е избрал метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от Продавача. Допълнителните разходи са разликата между стойността на доставката, избрана от Купувача, и цената на най-евтиния стандартен метод за доставка, предложен от Продавача.

В случай на отказ, Продавачът не е длъжен да върне плащането на Купувача, докато стоките не бъдат доставени на Купувача или докато Купувачът не докаже, че стоките са били изпратени на Продавача, освен ако Продавачът предложи стоките да бъдат събира се от самия Купувач или от упълномощено от него лице.

Купувачът е длъжен да върне стоката или да я предаде на Продавача или на упълномощено от Продавача лице за получаване в 14-дневен срок от датата на отказа. Този срок се счита за спазен, ако стоката е предадена за транспорт най-късно в последния ден на срока. Този срок се счита за спазен, ако стоката е предадена за транспорт не по-късно от последния ден на посочения срок.

В случай на отказ, Купувачът поема само разходите за връщане на стоките на Продавача или на лицето, упълномощено от Продавача да получи стоките, както и разходите за връщане на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати до пост.

Купувачът е отговорен за всяко намаление на стойността на стоките в резултат на манипулации със стоките извън необходимото за определяне на характеристиките и функционалността на продуктите.

Купувачът има възможност да тества функционалността на стоката след доставката, но не може да използва стоката, ако се откаже от договора. За да определи естеството, характеристиките и функционалността на стоките, потребителят трябва да обработва и проверява стоките само по същия начин, както би му било позволено да прави в нормален магазин. Купувачът е длъжен да борави и проверява внимателно продуктите по време на периода за отказ.

В Кошице, 28 март 2018 г