Защита на личните данни

Целта на обработването на личните данни е използването им за изпълнение на потребителския договор, който Продавачът сключва с Купувача чрез извършване на поръчка в този онлайн магазин. Този потребителски договор е и правното основание за обработка на личните данни на Купувача. Предоставянето на лични данни на Купувача е договорно изискване, необходимо за сключването на договора. Предоставянето на лични данни е условие за покупка в електронния магазин на Продавача. Непредоставянето на всички необходими лични данни на Продавача може да доведе до невъзможност за сключване на договора за покупка.

При обработката на лични данни Продавачът действа в съответствие със Закон 18/2018 за защита на личните данни и обработва само личните данни, необходими за сключването на потребителски договор.

Продавачът редовно обработва личните данни на Купувача.

Личните данни на Купувача се съхраняват в информационната система на Продавача в продължение на десет години.

Купувачът има право и възможност да актуализира личните си данни в онлайн режим на сайта на онлайн магазина, в клиентската зона, след като влезе в системата, или чрез различните форми (по имейл, писмено).

За потребителския договор личните данни могат да бъдат разкривани на трети лица - куриерски фирми за доставка и фирма, която обработва счетоводни документи.

Личните данни на Купувача не се разкриват.

Продавачът може да предостави личната информация на Купувача (до степен: имейл адрес) на компанията Heureka Shopping sro, единствено за целите на програмата „Проверено от клиента“, за да получи обратна връзка от Купувача във връзка с покупка, извършена в електронния магазин на Продавача.

Купувачът има право да получи потвърждение от Продавача кои лични данни на Купувача се обработват в електронния магазин на Продавача. Купувачът има право на достъп до тези данни, както и целта, за която се обработват, категориите обработвани данни, на кого се предоставят личните данни, колко дълго се съхраняват личните данни, дали автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране , съществува.

Първото предоставяне на горната лична информация на Купувача е безплатно. Многократното предоставяне на личната информация, поискана от купувача, ще подлежи на административна такса от €5.

Купувачът може да изиска от Продавача да коригира или попълни всички непълни лични данни, свързани с Купувача. Купувачът може да поиска данните му да бъдат изтрити или да се ограничи обработването на тези данни. Купувачът може също да възрази срещу обработването на лични данни.

Обработката на лични данни от Купувача е необходима и за архивиране (за изпълнение на задължението на Продавача въз основа на законодателството на Словашката република, напр. да съхранява счетоводни документи в продължение на десет години). Ако Купувачът поиска изтриване на личните данни, обработвани във връзка с договора за покупка, искането му може да бъде отказано.

Купувачът има право да изиска от Продавача да ограничи обработването на личните данни на Купувача, ако Купувачът оспори точността на личните данни през периода от време, необходим на Продавача за проверка на точността на личните данни.

Купувачът има право да получи отнасящите се за него лични данни, които е предоставил на Продавача, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Купувачът има право да прехвърли тези лични данни на друг оператор, ако това е технически възможно.

Купувачът има право да възрази срещу обработването на данните му за целите на директния маркетинг. Той може също да възрази, ако данните му се обработват за легитимен интерес на Продавача.

Ако Купувачът подозира, че личните му данни се обработват неправомерно, той може да подаде жалба до Органа за защита на личните данни за започване на процедура за защита на личните данни.

Информацията по-горе относно обработката на лични данни се отнася и за преддоговорни отношения (т.е. регистрация в електронен магазин за бъдещи покупки или, например, искане на оферта или информация за стоките и услугите на продавача).

За да осигури правилното функциониране на онлайн магазина, Продавачът може да съхранява малки файлове с данни - бисквитки - на устройството на Купувача, благодарение на които онлайн магазинът може да съхранява данни за активност и настройки (напр. име за вход, език, размер на шрифта и др. .) за определен период от време. Онлайн магазинът на Продавача използва бисквитки, за да запомни потребителските настройки на купувача и за необходимата функционалност на онлайн магазина или за маркетингови цели. Купувачът може да изтрие всички бисквитки, съхранени на неговото или нейното устройство, и, ако е необходимо, да настрои интернет браузъра на своето устройство, за да предотврати съхраняването на бисквитки. В този случай може да се наложи Купувачът ръчно да редактира някои настройки, когато се върне в Онлайн магазина и някои услуги или функции на Онлайн магазина може да не работят.